Jaskra to jednoznacznie jedna z bardziej problematycznych, nieuleczalnych chorób. W jej przypadku warto wdrożyć odpowiednie działania diagnostyczne, które pozwolą zapobiec dalszej utracie widzenia. To ważne, ponieważ niezależnie od podjętych działań nie będzie możliwe przywrócenie wzroku do stanu przed chorobą. W tym przypadku ważne jest szybkie wykrycie problemu, które pozwoli zastosować skuteczne rozwiązania oraz leczenie. Co warto wiedzieć o jaskrze oraz w jaki sposób skutecznie sobie z nią poradzić?

Jaskra - czy jest ta choroba?
Jaskra
objawia się w wyniku uszkodzenia nerwu wzrokowego. Jest ono związane ze wzrostem ciśnienia gałki ocznej, w której ciecz wodnista odżywia oko i odprowadza z niej produkty przemiany materii. Jeśli więc ciecz zbyt mocno napiera na ściankę oka, nerw może ulec zniszczeniu, co związane jest ze stopniowym pogorszeniem widzenia oraz jego utratą. Choć schorzenie to może wystąpić u osób w każdym wieku oraz w przypadku każdej płci, to zdecydowanie najczęściej pojawia się ono u pacjentów po ukończeniu 35 roku życia. Na jej rozwój wpływ mają również czynniki genetyczne, czyli występowanie jaskry u innych osób w rodzinie.

Rodzaje jaskry

W przypadku tej choroby wyróżniamy następujące rodzaje:

 • jaskra pierwotna otwartego kąta,
 • jaskra wtórna otwartego kąta,
 • jaskra pierwotna zamkniętego kąta,
 • jaskra wtórna zamkniętego kąta.

Właściwe rozpoznanie ma duże znaczenie, ponieważ decyduje ono o dobranej metodzie leczenia.

Jaskra pierwotna otwartego kąta to najczęściej diagnozowana odmiana choroby. Ma ona charakter przewlekły, wolno postępujący, z cechami uszkodzenia anatomicznego. Jednak nie jest to regułą i wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań.

Rozpoznanie jaskry

Jaskra to schorzenie powodujące stopniowe uszkodzenie nerwu wzrokowego. Niestety przez dłuższy okres choroba ta nie daje żadnych niepokojących objawów. Często jedynym odczuwalnym jest stopniowe pogorszenie wzroku oraz znaczne zawężenie pola widzenia u pacjenta. Nieleczona jaskra w najgorszym przypadku może zakończyć się całkowitą i nieodwracalną utratą wzroku. Dlatego też tak ważne jest szybkie wykrycie i zdiagnozowanie problemu, dzięki któremu leczenie może zapewnić określone rezultaty. Warto jednak podkreślić, iż wdrożenie leczenia nie pozwoli przywrócić już utraconego widzenia, a jedynie zatrzymać postępowanie choroby.

Rozpoznanie jaskry - badanie oka
Najczęstsze objawy jaskry

Objawy tej choroby początkowo mogą być trudne do jednoznacznego zdiagnozowania. Jest to schorzenie postępujące stopniowo, o bezobjawowym charakterze. Najczęściej  rozpoznawane jest podczas rutynowej wizyty okulistycznej. Dlatego też, jeśli cokolwiek nas niepokoi, w tym przypadku zdecydowanie warto wybrać się na badanie wzorku.

Najczęściej występujące objawy wskazujące na to schorzenie to:

 • znaczne zawężenie pola widzenia,
 • zamglone widzenie,
 • nudności, wymioty,
 • zaczerwienienie oka,
 • pogorszenie widzenia,
 • mocny ból oka, często połączony z bólem głowy,
 • zaburzenia widzenia, widzenie tęczowych pierścieni (”efekt halo”).

Leczenie jaskry – metody

W przypadku jaskry wyróżnić możemy różne metody leczenia, od metod operacyjnych po farmakologiczne. Niezależnie od wybranego rozwiązania jedynym skutecznym sposobem na leczenie jaskry jest obniżenie napięcia wewnątrz gałkowego, które pozwoli na zatrzymanie lub też spowolnienie rozwoju choroby. Tutaj konieczne jest indywidualne rozważenie czynników oraz określenie właściwego poziomu ciśnienia wewnątrz gałkowego, które zależy od różnych kwestii, takich jak grubość rogówki, wartość ciśnienia czy stopień zaawansowania choroby.

Aby móc jednoznacznie potwierdzić możliwe pojawienie się jaskry, należy dokładnie przyjrzeć się cechom charakterystycznym dla tych zmian w obrębie nerwu wzrokowego. Do tego dla prawidłowego rozpoznania, konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych badań obejmujących dokładną analizę ostrości wzroku, ale nie tylko.

To następujące metody diagnostyczne:

 • badanie dna oka,
 • badanie nerwu wzrokowego,
 • pomiar ciśnienia wewnątrz gałkowego,
 • badanie obrazowe itd.

Krople do oczu obniżające ciśnienie
Zdecydowanie najczęstszą metodą leczenia jest stosowanie środków farmakologicznych w postaci kropli do oczu, które obniżają ciśnienie w oku. Są to jednak bardzo silne preparaty mogące powodować występowanie wielu niechcianych skutków ubocznych. Natomiast leczenie metodami chirurgicznymi oraz laserowymi jest ostatecznym krokiem w tym przypadku, które polega na przeprowadzenie zabiegu trwale uniemożliwiającego odpływ cieczy z komory oka. To w większości przypadków pozwala ochronić pacjenta przed dalszym pogłębianiem się choroby.

Prawidłowa profilaktyka i diagnostyka jaskry

Zdecydowanie najlepszą metodą profilaktyczną i diagnostyczną w przypadku jaskry jest wykonywanie regularnych badań okulistycznych przynajmniej jeden raz w roku. Jest to ważne nawet wtedy, gdy nie odnotowujemy żadnych negatywnych objawów tego schorzenia. Warto pamiętać, iż przyczyny występowania tej choroby są trudne do jednoznacznego ustalenia. Dlatego też tak ważne jest wczesne wykrycie jaskry, które pozwoli zahamować jej rozwój oraz zachować odpowiedni poziom widzenia.