Utrata wzroku dotyka wielu ludzi, a wraz z wiekiem prawdopodobieństwo utraty wzroku lub znacznego jego pogorszenia znacznie wzrasta. Zaburzenia widzenia występują u co czwartej osoby po 65 roku życia. Chociaż przyczyn może być wiele, w poniższym tekście wymieniliśmy te najczęstsze, a także objawy tych schorzeń.

utrata wzroku - Okulista i optyk z Optyka Victoria Jaworzno radzi!
Utrata wzroku — najczęstsze przyczyny

Utrata wzroku z reguły jest spowodowana różnymi chorobami, a także może wystąpić wskutek urazu oczu lub głowy. Istnieją choroby, które mogą objawiać się nagłym pogorszeniem widzenia, zanikiem ostrości widzenia, a także całkowitą ślepotą. Warto nadmienić, że nie każdy pacjent z daną chorobą, która jest zagrożona utratą wzroku, oślepnie. Tak, jak różnie przechodzimy grypę, tak różne mogą być objawy chorób u poszczególnych osób.

Przyjrzyjmy się zatem chorobom, które mogą znacząco wpłynąć na narząd wzroku i powodować problemy ze wzrokiem.

Utrata wzroku z powodu zaćmy

Kiedy naturalna soczewka oka staje się zamazana, oznacza to, że na oku rozwinęła się zaćma. Najczęstszym rodzajem zaćmy jest zaćma starcza. Innymi rodzajami zaćmy są — zaćma, która pojawia się przy urodzeniuzaćma wtórna z powodu choroby i zaćma, która pojawia się w wyniku urazu oka.

Chirurgia jest jedyną formą leczenia i ta rutynowa procedura zwykle kończy się sukcesem. Naturalna soczewka oka zostaje zastąpiona implantem, który nazywamy soczewką wewnątrzgałkową.

Objawy zaćmy z utratą wzroku to:

 • efekt halo;
 • rozmazany obraz;
 • podwójne obrazy;
 • zwiększona wrażliwość na światło;
 • nierozpoznawanie kolorów;
 • częste zmiany dioptrii.

Czasami zaćmę trzeba usunąć, nawet jeśli nie powoduje problemów ze wzrokiem. Na przykład zaćmę należy usunąć, jeśli przeszkadza w leczeniu innego problemu z oczami, takiego jak starcze zwyrodnienie plamki żółtej lub retinopatia cukrzycowa.

Jeśli Twój okulista zdiagnozuje zaćmę, operacja może nie być konieczna od razu. Często potrzebne jest tylko monitorowanie okulistyczne, a operacja konieczna jest tylko wtedy, gdy zaćma znacząco zaburza ostrość wzroku, a okulary już nie pomagają.

Optyka Victoria oferuje profesjonalna pomoc przy wyborze odpowiednich szkieł kontaktowychUtrata wzroku z powodu retinopatii cukrzycowej

Jednym z możliwych powikłań cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa. Utrata wzroku występuje, gdy osłabione naczynia krwionośne w siatkówce pękają i krwawią wewnątrz oka. Gdy drobne pęknięcia goją się, pojawiają się blizny, które uszkadzają siatkówkę. Później może wystąpić neowaskularyzacja (powstawanie nowych naczyń krwionośnych), a stan może prowadzić do całkowitej ślepoty.

Objawy retinopatii cukrzycowej z utratą wzroku to:

 • martwe pola w polu widzenia;
 • mroczki przed oczami;
 • rozmazany obraz;
 • trudności w rozpoznawaniu kolorów;
 • nadciśnienie w oku i nadciśnienie tętnicze. 

Leczenie zależy od rodzaju retinopatii cukrzycowej i stadium choroby, a celem leczenia jest spowolnienie lub zatrzymanie postępu choroby. W początkowej fazie występuje zazwyczaj niewielkie pogorszenie wzroku, dlatego zwykle wystarcza monitorowanie okulisty i dobra kontrola poziomu cukru we krwi, natomiast zaawansowana retinopatia cukrzycowa i wynikający z niej obrzęk plamki wymagają pilnego leczenia.

 Leczenie może obejmować:

 • leczenie laserowe – fotokoagulacja,
 • zabieg chirurgiczny – witrektomia,
 • zabieg iniekcyjny – VEGH.

Utracie wzroku spowodowanej cukrzycą można zapobiec w zdecydowanej większości przypadków dzięki wczesnemu wykryciu choroby i regularnym badaniom okulistycznym oka.

Jaskra

Nasze oczy są wypełnione płynem, który jest stale wytwarzany i równomiernie odprowadzany z oka. Jeśli system drenażowy słabnie, ciśnienie w oku wzrasta. Powstałe ciśnienie w oku z czasem uszkadza nerw wzrokowy, który przekazuje sygnały wzrokowe do mózgu.

Jaskra zwykle w początkowym okresie nie daje żadnych objawów ani znaków ostrzegawczych, ponieważ stopniowy wzrost ciśnienia śródgałkowego jest całkowicie bezbolesny. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań okulistycznych, w tym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Istnieją dwa podstawowe typy jaskry; jaskra otwartego kąta i jaskra zamkniętego kąta (ostra).

Jaskra otwartego kąta zwykle nie daje żadnych objawów, dopóki nie nastąpi trwałe uszkodzenie widzenia peryferyjnego. Pacjenci zwykle zauważają martwe punkty w widzeniu bocznym i dopiero wtedy odwiedzają okulisty. Niestety powstałe wady wzroku są trwałe, a celem leczenia jest zachowanie pozostałego wzroku.

https://www.high-endrolex.com/47

Jaskra zamkniętego kąta lub ostra jaskra ma znaki ostrzegawcze, ponieważ ciśnienie wewnątrzgałkowe wzrasta bardzo szybko. Objawy ostrej jaskry to:

 • ból oka;
 • silny ból głowy;
 • mdłości;
 • wymioty;
 • nagłe pogorszenie wzroku;
 • pogorszenie ostrości wzroku. 

Ostra jaskra jest stanem nagłym i leczenie należy rozpocząć natychmiast, ponieważ istnieje wysokie ryzyko całkowitej utraty wzroku.

Leczenie jaskry jest dziś niezwykle skuteczne, ale ważna jest wczesna diagnoza choroby. Opcje leczenia obejmują:

 • leki w postaci kropli do oczu;
 • leczenie laserowe;
 • operacja oka.

Zwyrodnienie plamki żółtej

Dobry optyk, okulista, optometrysta na ŚląskuPlamka żółta to niewielki obszar w centrum siatkówki, zawierający miliony komórek, które odbierają bodźce świetlne i wytwarzają szczegółowe widzenie centralne. Z wiekiem żółta plama zaczyna się degenerować i traci się widzenie centralne. Choroba dotyka co czwartą osobę w wieku powyżej 65 lat.

Zwyrodnienie plamki nie powoduje bólu. W niektórych przypadkach choroba rozwija się tak wolno, że chorzy nawet nie zauważają zaburzeń wzroku. W innych choroba rozwija się znacznie szybciej i może powodować utratę wzroku w obu oczach. Występuje w dwóch formach: suchej i mokrej. Forma sucha jest bardziej powszechna i ma tendencję do wolniejszego rozwoju niż forma mokra.

Objawy suchej postaci zwyrodnienia plamki żółtej to:

 • rozmazany obraz;
 • utrata ostrości wzroku;
 • czarna plama w centrum pola widzenia.

Objawy mokrej postaci zwyrodnienia plamki żółtej to:

 • zniekształcone widzenie – linie proste wydają się zakrzywione,
 • czarna plama w centrum pola widzenia.

Obie formy mogą upośledzać zdolność czytania, prowadzenia pojazdów lub czegokolwiek, co wymaga szczegółowego widzenia. Zwykle widzenie peryferyjne pozostaje nienaruszone i można je poprawić za pomocą pomocy dla osób niedowidzących.

Niestety nie ma lekarstwa na suchą postać zwyrodnienia plamki żółtej, ale witaminy są stosowane w celu spowolnienia postępu choroby. Postać mokra jest leczona lekami, które są wstrzykiwane do oka. W rzadkich przypadkach mokrą postać poddaje się terapii fotodynamicznej lub fotokoagulacji laserowej.

Utrata wzroku z powodu barwnikowego zwyrodnienia siatkówki

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki to postępująca, dziedziczna choroba oczu charakteryzująca się zmniejszoną zdolnością siatkówki do reagowania na światło.

Na całym świecie przeprowadza się wiele badań w celu znalezienia lekarstwa, ale obecnie nie ma lekarstwa na tę chorobę.

Objawy barwnikowego zapalenia siatkówki to:

 • utrata widzenia peryferyjnego;
 • trudności w rozpoznawaniu kolorów.

Chociaż nie ma lekarstwa na barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, badania wykazały, że witamina A może spowolnić postęp niektórych rodzajów tej choroby. Należy zachować ostrożność przy dawkach, ponieważ przyjmowanie zbyt dużej ilości witaminy A może być szkodliwe. Ponadto z witaminą A zaleca się noszenie wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych.

Udar, guz mózgu

Hemianopsja to utrata widzenia po jednej stronie oka spowodowana udarem lub guzem mózgu. Jeśli prawa połowa pola widzenia zniknęła, uszkodzenie znajduje się po lewej stronie mózgu i na odwrót. Osoby cierpiące na hemianopsję uczą się kompensować widzenie, odwracając głowę, aby zaakceptować obszar niewidomy.

Bezbolesna utrata widzenia jest najczęstszym objawem udaru mózgu. Udar oka może mieć następujące objawy:

 • nagła utrata widzenia peryferyjnego;
 • zniekształcone widzenie;
 • martwe pola w polu widzenia.

Chociaż objawy te są przerażające, pomoc medyczna w nagłych wypadkach może często zapobiegać trwałej utracie wzroku lub ją ograniczać.

Neuropatia zapalna nerwu wzrokowego

Neuropatia nerwu wzrokowego to uszkodzenie nerwu wzrokowego spowodowane niedrożnością jego dopływu krwi. Jedynym stałym objawem jest bezbolesna utrata wzroku, która może być również nagła.

Lekarze stawiają diagnozę na podstawie objawów i patrzenia na oko oftalmoskopem.

Przyczyny niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego

Utrudnienie dopływu krwi przez nerw wzrokowy wewnątrz oka może powodować dysfunkcję komórek nerwu wzrokowego i utratę wzroku.

Nietętnicza niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego występuje częściej i zwykle pojawia się po 50. roku życia. Utrata wzroku jest zwykle mniejsza niż spowodowana niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego.

Czynniki ryzyka to: wysokie ciśnienie krwi, palenie tytoniu, cukrzyca i miażdżyca.

Inne czynniki ryzyka to: bezdech senny, stosowanie niektórych leków, skłonność do powstawania zakrzepów i nocnego niedociśnienia.

Możliwe przyczyny nagłej utraty wzroku

Z pewnością nagła utrata widzenia jest strasznym doświadczeniem, jednak warto wiedzieć, co może być przyczyną takiego nagłego stanu. Nagła utrata wzroku może być objawem poważnej choroby. W przypadku nagłej ślepoty należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Nagła utrata widzenia może również obejmować nagłą utratę widzenia peryferyjnego, nagłą utratę widzenia centralnego lub nawet nagłą całkowitą utratę wzroku. Nagłe pojawienie się czarnych plam w polu widzenia może być również objawem poważniejszego stanu zdrowia.

Nagła ślepota może trwać jakiś czas, np. kilka sekund, minut lub godzin. Jednak utrata wzroku może być trwała, zwłaszcza jeśli nie jest leczona natychmiast.

Nagła utrata wzroku – objawy

Nagła utrata wzroku niekoniecznie oznacza całkowitą ślepotę . Może wystąpić w jednym lub obu oczach, a utrata wzroku może być częściowa lub całkowita.

Przy całkowitej utracie wzroku wzrok w zajętym oku (lub oczach) jest całkowicie utracony. Przy częściowej utracie wzroku jedna część widzenia jest nadal aktywna.

Co powoduje nagłą utratę wzroku?

Nagła utrata wzroku może wystąpić z kilku powodów. Wiele problemów zdrowotnych może być przyczyną i potencjalnym zagrożeniem dla wzroku jako całości, a nawet zagrażać życiu. Z tego powodu konieczne jest jak najszybsze zwrócenie się o pomoc lekarską .

Zakłady optyczne Optyka Victoria to profesjonalizm i doświadczenie

Uszkodzenie siatkówki oka

Siatkówka jest wewnętrzną wyściółką oka, która zawiera komórki wzrokowe. Wszelkie uszkodzenia siatkówki, takie jak odwarstwienie siatkówki lub niedrożność głównej tętnicy, są możliwą przyczyną nagłej ślepoty. Obwodowe zwyrodnienie siatkówki może również prowadzić do ślepoty.

Odwarstwienie siatkówki może spowodować całkowitą lub częściową utratę wzroku w zajętym oku.

Plamka żółta to centralna część siatkówki. W przypadku uszkodzenia plamki widzenie centralne zostaje utracone, podczas gdy widzenie peryferyjne pozostaje niezmienione.

Krwotok do ciała szklistego

Niektóre choroby, takie jak retinopatia cukrzycowa, mogą powodować krwawienie w „żelu” ciała szklistego, który wypełnia gałkę oczną. Krew nagromadzona w ciele szklistym może blokować dostęp światła do oka, powodując nagłe niewyraźne widzenie lub nagłe pojawienie się dużej liczby plamek w oku.

Do schorzeń, które mogą powodować nagłą utratę wzroku należą również:

 • wewnątrzgałkowe zapalenie nerwu wzrokowego;
 • neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego;
 • pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego;
 • stwardnienie rozsiane;

Chwilowa utrata wzroku

Możemy również doświadczyć chwilowej utraty wzroku. Może to być spowodowane mniej lub bardziej poważnymi przyczynami. Do najczęstszych mniej poważnych należą:

 • odwodnienie organizmu;
 • urazy gałki ocznej.

Jednak chwilowa utrata wzroku może również wskazywać na poważniejsze choroby i schorzenia, takie jak np.:

 • zatkanie żyły siatkówkowej;
 • obrzęk tarczy nerwu wzrokowego;
 • padaczka.

 

Gdzie udać się po pomoc?

Jeśli utracisz wzrok całkowicie lub częściowo, lub jeśli zauważysz pierwsze objawy, że wzrok nie jest w pełni sprawny koniecznie udaj się do okulisty.

Bardzo ważnym elementem w procesie leczenia i korekcji wzroku są dobre okulary. Szeroki wybór okularów znajdziesz w salonie Viktoria. Zakupisz tu okulary progresywne, indeksowe pocieniane, przeciwsłoneczne. Okulary dobieramy po szczegółowym badaniu, które wykonujemy w salonie. Zapewniamy konkurencyjne ceny i gwarancję satysfakcji.